[1]
Damayanti, H., Wikarsa, S. and Jafar, G. 2019. FORMULASI NANOEMULGEL EKSTRAK KULIT MANGGIS (Garcinia Mangostana L.). Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia. 1, 3 (Aug. 2019), 166-176. DOI:https://doi.org/10.33759/jrki.v1i3.53.